Klik her og kontakt os via Lægevejen.dk, hvis du vil bestille tid til konsultation, have svar på enkle

spørgsmål eller anmode om recept/receptfornyelse. Ved akut behov for hjælp: Kontakt os dir. på 2917 6746 eller mail@osterbro-ojenklinik.dk. Udeblivelse tra konsultation koster 250 kr., udeblivelse fra operation uden afbud eller afbud samme dag koster 500 kr..

Persondatapolitik

og privatlivspolitik

Hvem har adgang til min øjenjournal

● Kun Østerbro Øjenklinik har direkte adgang til din øjenjournal, og vi har ikke automatisk

adgang til andre økenlægers notater.

● Øjenlægen sender kopi af relevante undersøgelser til din praktiserende læge, med

mindre du aktivt frabeder dig det.

● Det foregår via sikker elektronisk post.

● Hvis du er diabetiker, indberettes dit CPR-nummer og din øjenstatus til den landsdæk-

kende Diabase.

● Journaloplysninger udveksles med behandlingssteder, hvis du er henvist til det.

● Du kan bede om en kopi af din egen øgenjournal ved personligt fremmøde.

 

Hvilke data om mig kan I se

● Øjenlægen kan se din medicinliste (Fælles Medicinkort). Det er meget vigtigt for at

minimere fejl-ordinationer.

● Hvis du giver dit mundtlige samtykke, kan lægen logge på din sundhedsjournal, som

giver information om tidligere indlæggelser og behandlinger på sygehus samt blodprøve-

svar.

 

 

Her kan du læse meget mere om vores privatlivspolitik på Østerbro Øjenklinik

Copyright @ Østerbro Øjenklinik 2018