Indrapportering og klage

Klik her og kontakt os via Lægevejen.dk, hvis du vil bestille tid til konsultation, have svar på enkle spørgsmål eller anmode om recept/receptfornyelse.   Ved akut behov for hjælp: Kontakt os dir. på 2917 6746 eller mail@osterbro-ojenklinik.dk.    Udeblivelse fra konsultation koster 250 kr., udeblivelse fra operation uden afbud eller afbud samme dag koster 500 kr.

Indrapportering

og klage

Ønsker du at rapportere:

Utilsigtet hændelse

1. Hvis du ønsker at indrapportere en utilsigtet hændelse

 

   

       

     Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du her mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

Tryk på dette link: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/


2. Hvis du ønsker at klage over en sundhedsfaglig behandling

 

   

       

     Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Brug dette link: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling/

Ønsker du at klage over:

Sundhedsfaglig behandling